Werkwijze

Intake gesprek:


Tijdens het intake gesprek van ca. 60 minuten vraag ik u uitgebreid naar uw dagelijkse eet- en drinkpatroon, uw werk - en leefsituatie en uw persoonlijke wensen. Hierbij houd ik ook rekening met factoren als beweging, omgaan met stress en roken.

Op basis van deze gegevens, stel ik samen met u een realistisch behandelplan op. Vervolgens stel ik een voedings- of dieetadvies op dat afgestemd is op uw persoonlijke situatie, wensen en verwachtingen.

Naast de mondelinge adviezen ontvangt u aanvullende schriftelijke informatie.

Tweede gesprek:


Tijdens het tweede gesprek van ca. 30 minuten bespreken we uw ervaringen. Zo nodig zal het voedings- of dieetadvies gewijzigd worden. 
Ook zal de verdere aanpak van de begeleiding besproken worden.

Vervolggesprekken:


Tijdens de vervolggesprekken van ca. 15 of 30 minuten wordt u begeleidt bij het opvolgen van uw nieuwe voedings- of dieetadvies, zodat u vertrouwd raakt met uw aangepaste eetpatroon of leefstijl. Ook adviseer ik u bij het aanpassen van uw eetgewoonten tijdens bijvoorbeeld feestdagen, etentjes en gedurende uw vakantie.

Telefonisch- of e-mail consult: 


Een telefonisch of e-mail consult is mogelijk. Uw eerste en uw laatste (eventueel afsluitende) gesprek moet dan wel plaatsvinden in de diëtistenpraktijk.

Huisbezoek:


Wanneer u niet in staat bent om de praktijk te bezoeken voor een afspraak, bestaat de mogelijkheid voor een huisbezoek. Uw huisarts dient dan de noodzaak van een huisbezoek op te verwijzing te vermelden.

Directe Toegankelijkheid Diëtist:

De diëtist is sinds augustus 2011 Direct Toegankelijk. Dit betekend dat u zonder verwijzing van een arts een afspraak bij ons kunt maken (met uitzondering wanneer u verzekerd ben bij CZ, Delta Lloyd en Ohra).

Wij hebben de opleiding gevolgd en zullen eerst een screening afnemen, voordat de behandeling wordt gestart. Wilt u tijdens het maken van de afspraak doorgeven dat u geen verwijzing heeft, dan kunnen wij hier rekening mee houden. Dit kost namelijk extra tijd.

Wanneer u toch een verwijzing van de (huis)arts of specialist meeneemt, kost ons dit minder tijd en u dus ook minder geld/vergoeding. En hebben wij de belangrijke benodigde informatie via uw huisarts. Dit heeft dus zeker onze voorkeur.

 

Wat neemt u het eerste consult mee?

Een verwijsbrief van de (huis) arts

Uw identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart)